چالش ها و رویکردهای امنیتی در اینترنت اشیاء

تومان 90,000

توضیحات

كتابي كه پيش روي خواننده گرامي است، يك رويكرد مديريتي جديد براي
اينترنت اشياء به نام حاكميت اجتماعي ارائه مي دهد كه برخورد با اين مفهوم در
سطح بالايي قرار دارد. از اين رو، نويسنده مي كوشد تا ضمن بررسي چگونگي
توسعه امنيت اينترنت اشياء در سه حوزه سلام تالكترونيكي، خودروهاي متصل
و شبكه هاي هوشمند، آسيب پذيريها، تهديده ا و اقدام هاي متقاب لي كه در
سناريوهاي كاربردي خاص توسعه يافته اند را مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
در نهايت با ارائه يك چارچوب تحت عنوان حاكميت اجتماعي، نسبت به تدوين
خط مشي هاي پوياي مبتني بر اجماع اقدام نمايد.
درك بهتر ساختار و محتواي كتاب حاضر مستلزم نگاهي اجمالي به
مواردي است كه در قالب فصول مختلف مطرح شده است. براي اين منظور در
ادامه به بررسي مطالب اصلي هر فصل پرداخته خواهد شد.
فصل اول، اينترنت اشياء توجه بسيار زيادي را به سوي خود جلب كرده است ?
به طوري كه به همراه خود فرصت ها و چالش هايي را نيز ايجاد كرده است.
درنظرگرفتن چالش ها و رويكردهاي امنيتي در فضاي اينترنت اشياء، نيازمند
آشنايي با مفهوم اينترنت اشياء، جايگاه امنيت و بيان اهميت و ضرورت آن
در اين فضا است كه به عنوان مقدمه كتاب مورد بحث و بررسي
قرار مي گيرد.
فصل دوم، طراحي يك مدل امنيتي براي اينترنت اشياء شامل راه حل هاي ?
امنيتي موجود براي اينترنت و ساير اشكال شبكه هاي موجود و راه حل هاي
جديد به طور خاص براي اينترنت اشياء است، از اي ن رو، كاربردهاي اصلي
اينترنت اشياء را كه ش امل چندين كاربرد متنوع است ، در شش حوزه
طبقه بندي مي كند. سپس چالش هايي كه به منظور دست يابي به چشم انداز
اينترنت اشياء مطرح است، مورد بررسي قرار مي دهد.
چالش ها و رويكردهاي امنيتي در اينترنت اشياء ? 4
فصل سوم، براي اطمينان از تكامل اينترنت اشياء در يك زيرساخت امن، ?
ضروري است كه به طور كامل و مشخص ويژگي هايي از اينترنت اشياء ، كه
مي توانند براي تهديد به زيرساخت و يا ذي نفعان آن مورد سوء استفاده قرار
بگيرند، شناسايي شوند. از اين رو، تجزيه و تحليل عميقي را از فضاي
آسيب پذير اينترنت اشياء ارائه مي دهد و تلاش مي كند از طريق ارائه يك
مشخص در اينترنت اشياء را « فضاهاي تهديد » ، طبقه بندي تهديد جامع
ايجاد كند. همچنين انواع جديدي از تهديد را نيز شناسايي م يكند.
فصل چهارم، با تكامل اينترنت به اينترنت اشياء بسياري از موضوعات امنيت ?
و حريم خصوصي مطرح شدند. امنيت و حري مخصوصي به صورت كلي به
عنوان ويژگي هاي مكمل تلقي مي شود. ماهيت آسيب پذيري اينترنت اشياء،
نشان دهنده يكپارچگي امنيت و حريم خصوصي در طراحي اينترنت اشياء
است. همچنين در انطباق با مدل فني امنيت و حري م خصوصي، يك
اكوسيستم اينترنت اشياء بي عيب و نقص نيازمند بازنگري در مورد حاكميت،
اقتصاد، و اجتماع-اخلاق مربوطه است. از اين رو، چهار حوزه گسترده اصلي
از اقداماتي كه براي توسعه يك سيستم اينترنت اشياء كارآمد، امن، قابل
اعتماد، نيرومند و مطمئن موردنياز است، بيان مي شود.
فصل پنجم، حاكميت اجتماعي فلسفه ايجاد چارچوب ارتباطي براي تسهيل ?
جريان آزاد اطلاعات بين سه محرك اصلي اجتماع شبكه شده شامل
توليد كننده دستگاه و خدمات، نهاد هاي متولي تدوين سياست و كاربر
دستگاه و خدمات، است كه باعث توسعه امن، سازمان يافته و سريع اينترنت
اشياء در جامعه مي شود. از اي نرو، چارچوب حاكميت اجتماعي در اينترنت
اشياء و مفاهيم مرتبط با آن را مورد تحليل و بررسي قرار مي دهد.
فصل ششم، سه پياده سازي اصلي اينترنت اشياء -وسايل نقليه متصل ، ?
سلامت الكترونيك و شبكه هوشمند – را ارائه مي كند كه دو مورد اول
پياده سازي اينترنت اشياء با جزئيات، منابع آسي پپذيري، سناريوهاي حمله،
و اقدامات متقابل را ارائه كرده است و براي سو مين پياده سازي، حوادث
امنيتي اصلي منتخب مورد بحث قرار مي گيرد.
فصل هفتم، يافته ها و نتايج پژوهش را مورد بررسي و جمع بندي قرار داده و ?
در نهايت، موضوعاتي را جهت كارهاي آتي پژوهش پيشنهاد م يدهد.
5 ? پيشگفتار مترجمين
نگاهي گذرا بر سرفصل ها بيانگر آن است كه همه متخصصان و فعالان حو زه
امنيت -به خصوص حوزه امنيت اينترنت اشياء -، كارشناسان امنيت اطلاعات
سازمان ها و شركت ها، تحليگران امنيت، استارت آپ ها ، اپراتورهاي ارتباطي و
كسب وكارهايي كه به نوعي با دنياي فناوري در ارتباط هستند، از مخاطبان اصلي
اين كتاب به شمار م يروند و هريك مي توانند بهره خويش را از اين كتاب و به
ويژه محتواي ارائه شده در فصل پنجم يعني چارچوب حاكميت اجتماعي بجويند.
در حقيقت، هدف اين چارچوب ارائه اطلاعات كافي به هر يك از سه عامل
توليد كننده دستگاه و خدمات، نهاد هاي متولي تدوين سياست و كاربر دستگاه و
خدمات، است تا آن ه ا را براي گرفتن بهترين تصميم نوآورانه / توليدي (از
ديدگاه ابداع كنندگان ي ا سازندگان )، سياسي (از ديدگاه سياست گذاران )، و
استفاده (از ديدگاه كاربران) تجهيز كند كه باعث توسعه امن، سازمان يافته و
سريع اينترنت اشياء در جامعه مي شود.

اطلاعات بیشتر

وزن 2 kg
ابعاد 21 × 14 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چالش ها و رویکردهای امنیتی در اینترنت اشیاء”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *