Posted on

کتاب الکترونیکی در یک نگاه

? کتاب الکترونیکی در یک نگاه

کتاب الکترونیکی از آثار انقلاب دیجیتال است و در اثر دیجیتالی شدن ابزار اطلاع‌رسانی و ارتباطات یعنی هوشمند شدن ابزار، تجهیزات و نرم افزارها پدید آمده است.

کتاب الکترونیک شامل گونه‌های زیر است:

_ متنی ساده
_ چند‌رسانه ای شامل متن، عکس، فایل صوتی و پخش سه بعدی و هولوگرام. در این گونه کتاب‌ها خواننده به جای خواندن متن، داستان را به صورت رویدادی واقعی در فضای سه بعدی یا هولوگرافیک تماشا می کند. انگاری در صحنه‌ی وقوع رویداد است.
_ کتاب شنیداری
_ کتابهای تعاملی در قالب برنامه های سرگرمی و آموزش.

کتابخوان‌ها ابزارهایی‌اند برای نشر کتاب دیجیتال. گوگل برای این کار تبلت را ابداع کرد، بارنز اند نوبل، نود و آمازون کیندل را عرضه کرده است.

از مزایای نشر الکترونیک می‌توان موارد زیر را برشمرد:
_ کاهش هزینه های تولید و انتشار (قیمت تمام شده)،
_ ورود نویسندگان بیشتر به عرصه تولید محتوا
_ عرضه‌ی محتوا به شکل های نوین،
_ رشد کلی عنوان ها،
_ حفظ محیط زیست به دلیل حذف کاغذ و چاپ
_ امکان جستجو در متن،
_ عدم نیاز به انبارداری
_ ارتباط نزدیک پدید آورنده و مخاطب محتوا و تعامل مستقیم و پویا میان این دو.

?جنبش خودانتشاری

امروزه نویسندگان بسیاری با استفاده از فضای مجازی، ترجیح می‌دهند که خود، آثارشان را منتشر کنند.

اسمش ورد در سال ۲۰۰۸ در کالیفرنیا تأسیس شد. کار اصلی این شرکت ارائه‌ی خدمات به نویسندگانی است که می خواهند ناشر کتاب خود باشند.

این شرکت از آماده سازی تا فروش کتاب را برای پدیدآور رایگان انجام می شود، در برابر از محل فروش ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت پشت جلد سهم دارد.

اسمش ورد تا سال ۲۰۱۳ به ۶۰۰۰۰ نویسنده خدمات داده و ۲۲۰ هزار کتاب الکترونیکی منتشر کرده است همچنان‌که با توزیع کنندگان بزرگی چون: آمازون، اپل، بارنز و نوبل همکاری دارد.

این شیوه ی کار کاهش زمان در پروسه های تولید را در پی دارد، پس محتوا زودتر و با واسطه ی کمتر به دست مخاطب می رسد.

اسمش ورد نمونه‌ای است موفق از مدل های نوی کسب و کارهای پدید آمده از انقلاب چهارم صنعتی.

امروزه این پدیده مختص آمریکا نیست، در بریتانیا در سال ۲۰۱۴، ۱۶ درصد از کل عناوین خودانتشار بوده اند و در ۲۰۱۶ این عدد به ۲۳ درصد افزایش یافته است.

اگر این امکان برای نویسنده‌ی ایرانی پدید آید، چه اتفاقاتی در عرصه خواندن، پدیدآوردن و انتشار رخ خواهد داد. دیری نمی‌پاید که کارآفرینان جوان ایرانی چنین خدماتی را ارائه خواهند داد.

? یک پرسش فراگیر

سوالی که ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول داشته این است که آیا با انقلاب دیجیتال مرگ کتاب های چاپی نزدیک است؟ و آیا کتاب الکترونیکی به مرور جایگزین کتاب چاپی می شود؟

شاید در نگاه اول این گونه فکر کنیم اما آمارها چیز دیگری می گویند. تولید و انتشار کتاب الکترونیکی در آمریکا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، ۱۶ درصد کاهش داشته در حالی که فروش کتابهای چاپی ۳/۳ درصد رشد داشته است. این روند در انگلیس هم در جریان است.
بسیاری از تحلیلگران با اشاره به بهبود شرایط کتاب‌فروشی های مستقل که در سالهای پیش با خطر نابودی رویارو بودند، مژده به افزایش سهم بازار کتابهای چاپی می‌دهد.