Posted on

ازگلستان شنو شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

ازگلستان شنو شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

درود بر دوستداران فرهنگ و هنر ایران زمین
نشر آیینه رسای اساطیر پارسی با مدیریت مریم تفضلی وگروه فرهنگی گَرُزمان با مدیریت پیمان پورشکیبایی چندی است که فعالیت¬هایی را در راستای تولید و عرضه لوح¬¬های فشرده شنیداری با موضوع ادبیات وفرهنگ و هنر ایران زمین آغاز کرده¬اند.آغاز این راه را با لوح فشرده شنیداری با نام چکامه¬های فرزانگان شعر پارسی کاری از گوینده پیشکسوت استاد محمود پورشکیبایی به پیشگاه دوستداران عرضه گردید که مورد استقبال بسیاری از دوستداران شعر و ادبیات قرار گرفته است.
اکنون نیز ارمغانی زیبا و بارها و بارها شنیدنی را پیشکش می¬داریم. از گلستان شنو کاری زیبا و نمایشی که برای نخستین بار از استاد سخن سعدی بدین گونه عرضه می¬گردد و برای هر حکایت به گونه مفهومی موسیقی¬، افکت ویژه ، آواز یا ترانک ساخته و پرداخته شده است که در نوع خود کم مانند است. بد نیست که در این جا از کارگردان هنری آن نقل قول بیاورم که در ابتدای این لوح فشرده نگارش کرده¬اند:

“سروده ها و نوشته های برجا مانده از بزرگان ایران زمین هماره از سوی پارسی دانان زبانزد و دستان شده است.در سایه¬ی میهن فرهنگ ایران زمین قوام و دوام یافته و باور میهن دوستی پدیدار گردیده است. ایران زمین، گهواره مردان و زنانی عاشق است که با تلاش، اندیشه و مهر در هم آمیخته و سرزمین سرود و خُنیای جهان را آباد ساخته تا انسان از رویاهای زیبای خود آرزوهای دست یافتنی بسازد.
از گلستان شنو تلاشی است برای زیباتر شنیدن حکایت هایی شیرین و پندآموز از شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی خداوندگار سخن پارسی که از کتاب گلستان سعدی به تصحیح بهاءالدین خرمشاهی (انتشارات دوستان) برای شما به گونه ای نمایشی بی هیچ کم و کاست بیان شده است. موسیقی، آواز، ترانک ها و صداآمیزی آن به گونه ای که تا کنون کمتر دیده و شنیده شده، اجراشده اند تا داستان ها و اشعار برای شما شنیدنی تر و درک آن را آسانتر کند. ”
نشرآیینه رسای اساطیر پارسی این اثر ارزشمند را که به شما دوستداران ادب و فرهنگ ایران و گنجینه-ی پربهای کارهای صوتی ایران زمین تقدیم می¬دارد و پیشاپیش برای بهتر شدن کار پذیرای پیشنهادهای سازنده شما هم میهنان خواهد بود.همجنین از سایر هنرمندان خانم ها مریم نظامی نژاد و زهرا مظفری(صداپیشگان) و آقایان پیمان پورشکیبایی و رضا جدیدی (موزیسین) برای تولید این کار ارزشمند سپاسگزاریم.
مریم تفضلی
مدیر نشر آیینه رسای اساطیر پارسی